นับตั้งแต่ปี 1989

ที่ Coway มุ่งมั่นรักษาปนิธานในการนำ
นวัตกรรมของ Coway เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
และการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

ในวันนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอวัฒนธรรมใหม่ของการดื่มน้ำให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย ได้ดื่มน้ำสะอาดไม่ขาดตอนพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

ในฐานะแบรนด์ที่ให้ความใส่ใจในทุกมิติในการใช้ชีวิตของลูกค้า เราจะขอเคียงข้างเพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ภายใต้วิสัยทัศน์ของแบรนด์